Apollo 50+50: Exploring the Solar System

Thomas Zurbuchen, associate administrator, NASA Science Mission Directorate delivers "Exploring the Solar System," a keynote address at "Apollo 50+50" - MIT AeroAstro's March 13, 2019 symposium celebrating the 50th anniversary of the Apollo 11 moon landing.